ตราสัญลักษณ์ ส.ก.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทีฑายุกา โหตุ มหาราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๑๒ สิงหาคา ๒๕๕๘
เข้าสู่เว็บไซต์